Претражи овај блог

Основни подаци о мени

Моја слика

Campo Belo São Paulo, São Paulo, Brazil

...As you read about Bosnia and Kosovo in your daily newspapers I remind you of the words of Socrates spoken at his trial in his own defence: "I do not know what effect my accusers have had upon you gentlemen but for my own part I was almost carried away by them; their arguments were so convincing. On the other hand scarcely a word of what they said was true."....

уторак, 30. август 2011.

NEOBJAVLJENI INTERVJU CNN SA GENERALOM MLADIĆEM: NISAM JA DOŠAO KOD VAS DA RATUJEM

NEOBJAVLJENI INTERVJU CNN SA GENERALOM MLADIĆEM: NISAM JA DOŠAO KOD VAS DA RATUJEM

NEOBJAVLJENI INTERVJU CNN SA GENERALOM MLADIĆEM: NISAM JA DOŠAO KOD VAS DA RATUJEM

mladic24081aMeni je ovo prvi rat, a neki od mojih stranih kolega koji su ovde bili u misijama, iza sebe imaju dvanaest ili više ratova. Nikad nisu ratovali na svojoj zemlji, a meni viziraju put za HagPred vama je, zahvaljujući sajtu „Vostok" koji ga je pornašao i prvi objavio, intervju koji je general VRS Ratko Mladić dao američkoj televiziji Si-En-En 1995. godine i koji iz (ne)poznatih razloga nikad nije objavljen. Vreme intervjua je avgust 1995. godine, posle Srebrenice i srpskog egzodusa iz Kraine, vreme opšte ofanzive hrvatske, muslimanske i NATO vojske protiv Vojske Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Prema mišljenjima analitičara, intervju nije nikad objavljen jer general Mladić razložno i sa odličnim argumentiuma objašnjava poziciju Srba i opravdava njihovu borbu za samoodržanjem na vekovnim životnim prostorima. Prosečnom gledaocu CNN bi bio nejasan preokret sa „loših" momaka na „dobre" momke. Bilo je jednostavnije pogaziti načela novinarske profesije i ovaj intervju ne objaviti, radi ispunjenja političkih ciljeva zapadnih vlada i nastavka uobičajene podele na „dobre" i „loše" momke.

Zahvaljujući ljudima dobre volje, ovaj intervju smo dobili, te vam isti dajemo na uvid.


VIDEO - DEO 1


Kako biste u dugoj istoriji Srba definisali ovu krizu koja je stvorena ovim ogromnim brojem ibeglica iz Krajine?

- Već počinjemo sa intervjuom?

Samo da počnete za konferenciju.

- U redu. Srpski narod je vjekovima živio na prostorima sa kojih je protjeran. Na prostoru Republike Srpske Krajine su veoma stari manastiri Srpske pravoslavne crkve. Neki su stariji od hiljadu godina. I na prostoru Dalmacije, Like, Banije i Korduna srpski narod je najstariji narod, koji je tu naseljen i nastanjen. I za to postoje odgovarajući istorijski i naučni dokazi. Egzodus srpskog naroda sa njihovih vjekovnih ognjišta je možda jedna od najvećih tragedija srpskog naroda u cjelini. Možda se može mjeriti sa tragedijom srpskog naroda 1915. godine, kada je njegova vojska morala da napusti Srbiju, ali se, uz pomoć savezničkih armija, nakon četiri godine krvavog rata vratila na svoja ognjišta. Ova tragedija je veća zato što se dešava, nažalost, krajem 20. vijeka. Nažalost, dešava se ne pred očima međunarodne zajednice i svjetske javnosti jer smo zbog blokade i satanizacije izolovani bili, tako da nismo našu tragediju, naše patnje, ni o ovome ratu, pa ni ogromni egzodus prikazali svetu. Ne radi toga da nas sažaljeva, već da istinu vidi.

Zašto Vojska Republike Srpske nije otišla u Krajinu da pomogne i da spreči tragediju srpskog naroda?

- Mi smo pomogli koliko smo objektivno bili u situaciji u datom trenutku. Moram da budem iskren i da saopštim da je Hrvatska od početka rata u bivšoj BiH prisutna sa svojim oružanim formacijama. Nije poštovan embargo, naprotiv, deo zemalja međunarodne zajednice, sve su uložili u to da strahovito naoružaju hrvatsko-muslimanske snage, a dolazili su i visoki stručnjaci iz pojedinih zemalja koji su direktno učestvovali u opremanju njihove vojske, treniranju njihove vojske, pa i planiranju i izvođenju operacija. Nažalost, zbog loše slike koja je pomoću pojedinih medija stvorena o Srbima i srpskom narodu u celini, obezbeđen je neravnopravan tretman i pristrasnost dela međunarodne zajednice i svrstavanje na hrvatsko-muslimansku stranu, koja je počela ovaj krvavi rat na prostorima bivše Jugoslavije. Kako je pred očima međunarodne zajednice i pred svjetskom javnošću grubo narušena povelja UN i srušena bez ikakvog razloga jedna zemlja koja je bila saosnivač i Društva naroda i jedan od osnivača UN...

Koliko je verovatno da će Krajina jednom da bude vraćena, imate li neki plan vraćanja Krajine?

- Ja bih samo da odgovorim do kraja na ovo prvo pitanje, a odgovoriću vam i na sledeće.

Tako je isto iz centara moći koji su rukovodili cijelom krizom i koji i dalje rukovode rasturanjem bivše Jugoslavije satanizovan srpski narod i omogućeno je onim snagama koje su se nasilnom secesijom izdvojile iz bivše Jugoslavije, i te snage su sve do danas podržavane. Ne samo medijski, nažalost. Podržavane su politički, diplomatski, ekonomski, pa, nažalost, i vojnički. I ne treba ništa da vam govorim da je prema nama i primenjivana ne samo pretnji i ultimatuma već i gruba sila, nažalost, NATO pakta i naročito nas to boli od strane nekih zemalja koje su tradicionalno bile srpski saveznici onda kad su se dešavale kataklizme na svetu u Prvom i Drugom svetskom ratu.

U vezi sa vašim drugim pitanjem, mi, Srbi ne možemo se nikada odreći naše zemlje jer je naša zemlja naša svetinja. Ta zemlja je vekovima natapana srpskom krvlju, a srpski narod u Republici Srpskoj Krajini je preživio i tursku i austrougarsku imperiju na svojim ognjištima. Znači, ni te imperije, ma kako su istorijski opisane kao okrutne, nisu proterivale srpski narod sa tih prostora kao što je to sada učinila fašističko-ustaška armada Franje Tuđmana i njegovih sponzora, nažalost, i nekih zemalja međunarodne zajednice koje su imale prljave ruke u čitavom tom poslu.

Uzimajući u obzir snagu Hrvatske armije kako nameravate da povratite Krajinu?

- Hrvatska armija bez pomoći svojih sponzora i dela zemalja germanskog bloka na čelu sa Nemačkom niti je predstavljala, niti predstavlja, niti će predstavljati ikakvu vojnu snagu. Oni su se samo uz pomoć međunarodne mafije i kriminalaca naoružali ogromnom količinom oružja i municije iz skladišta bivše armije Sovjetskog Saveza na prostorima Istočne Nemačke i zemalja Varšavskog ugovora. I ja bih želeo, ako je to moguće, preko vaših ekrana da upozorim međunarodnu zajednicu na vrlo opasan put kojim su krenule te snage, jer ja sam potpuno ubijeđen da na ovom prostoru nijednom od sukobljenih naroda ne trebaju ni oružje ni municija. Siguran sam da dijelim mišljenje svih sukobljenih strana da na ovom prostoru ne treba da se tučemo zbog tuđih interesa niti zbog interesa svetskih centara moći. Na ovaj prostor treba uputiti ljude zdravog razuma koji mogu da doprinesu da se uspostavi mir, da se prekine rat i da se vratimo normalnom životu, izgradnji porušenih sela i gradova, jer je Balkan takvo strategijsko područje Evrope i svijeta, i svaki ratni vihorčić, a kamoli orkan, nosi opasnost ne samo za narode koji nastanjuju Balkan već i šire. To je pokazala dugovekovna istorija planete i posebno istorija naroda koji su nastanjivali i nastanjuju Balkan.

Da li to znači da ćete vi pokušati da zauzmete ponovo Krajinu vojno i da li je plan već u toku?

- Ako bi bili neki planovi u pitanju, onda mi ne bismo mogli da zauzmemo ono što je naše, mogli bismo ga samo oslobađati. Pošto se mi prvi put srećemo, ja nisam znao da vi postojite kao živo biće do sada na planeti, što je moja manjkavost, i ja bih vas zamolio da vi istražite da li srpski narod ili ja kao komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske imam ijednog vojnika, ijednu jedinicu na prostoru bilo čije zemlje ili bilo kog tuđeg naroda. Ja ću vam odgovoriti. To nemamo jer moj narod nikada nije bio osvajački narod. Srbi nikada, pa ni u ovome ratu nisu osvajali tuđe teritorije. Srpski narod nije počeo ni ovaj rat. Srpski narod ni u ovom ratu nije objavio rat. Naprotiv, srpskom narodu je objavljen ovaj rat od strane hrvatsko-muslimanske koalicije još '91. i '92. godine.

VIDEO - DEO 2


- Mi smo tek unazad nekoliko sedmica proglasili ratno stanje da bi se odbranili od hrvatsko-muslimanskih snaga i njihovih sponzora iz sveta, koji su na ovaj prostor doveli plaćene ubice od Irana, pa do nekih zapadnih zemalja. Ja bih samo još jednu rečenicu, dozvolite da vam kažem, da vas obavestim. Jednom sam prilikom rekao: nad našim narodom do sada je isprobano sve oružje koje je proizvedeno na planeti izuzev podmorničkog i nuklearnog. Ne znam da li ćete vi kao novinar CNN smeti da objavite ovu moju rečenicu koju ću vam sad reći, a ja bih je rekao u interesu mira. Lično sam bio prisutan kada su nas bombardovali avioni F-16 i neki njima slični. I u tom momentu nas nije bolelo toliko što su nam deca od njih ginula, već nas je bolela nerazumna odluka potomaka onih predaka iz Amerike koji su rame uz rame u Prvom i Drugom svetskom ratu sa našim očevima i djedovima u istom rovu umirali i protiv istog zla se borili. Tada su potomci ovih koje oni sad podržavaju bili u suprotnim rovovima i zajedno sa austro-ugarskim hordama ili Hitlerovim. Nažalost, eto i to je jedna od zabluda sveta i od tragičnih istina ovog teškog i sumornog rata u koga su mnogi umešali prste.

U isto vreme dok se govori o izbegličkoj krizi Srba iz Krajine, američki mediji posebno govore i o navodno masovnim grobnicama u Srebrenici, muslimanskim, i o ogromnom broju nestalih ljudi, a masovne grobnice su fotografisane iz vazduha pa vas pitam da li je to tačno, šta je sa tim ljudima?

- Ja Vas mogu obavestiti da je o Srebrenici potpisan sporazum aprila i maja 93. godine, gde su one definisane i jasno omeđene kao zaštićene zone u kojima ne može biti niko naoružan sem vojnika UN. Mi smo iz Republike Srpske pružili svu moguću pomoć i snagama UN i civilnom muslimanskom stanovništvu koje se normalno snabdevalo u Srebrenici, Žepi, Goraždu, Sarajevu, Bihaću skoro tri godine. Umesto da snage UN razoružaju muslimanske formacije, kako su preuzele obavezu po sporazumu koji smo potpisali ja i general Morion, oni su te zaštićene zone pretvorili u terorističke fundamentalističke baze iz kojih su vršili napade prema našim selima i gradovima. Muslimani iz Srebrenice i Žepe su u širem rejonu ta dva mjesta popalili više od dvjesta srpskih sela i u više sela masovno pobili narod, masakrirali sve srpsko stanovništvo. Mi smo u više kontakata i sa drugom stranom i posebno sa nadležnim komandama Unprofora i odgovarajućim institucijama međunarodne zajednice, bilo na nivou vlade ili predsedništva Republike ili na nivou Glavnog štaba, upozoravali da se mora obezbediti razoružanje muslimanskih formacija i da zona bude potpuno demilitarizovana, što nije učinjeno.

Šta se desilo sa...

- Samo dozvolite da vam objasnim malo šire, ja cenim vašu novinarsku radoznalost, ali bi želio da saslušate cijelu genezu da biste mogli imati jasnu sliku jer usmjerena pitanja i isjeckani odgovori mogu stovirti krivu sliku u medijima, naročito na televizijama. Može da se zloupotrebi, što je u ovome ratu učinjeno bezbroj puta na našu štetu. Od '93. pa do ove godine mi nismo preduzeli nijednu akciju prema Srebrenici i Žepi iako smo pratili naoružavanje muslimana koji su čak i helikopterima Mi-17 prebacivali oružje iz Irana i ubojna sredstva. Takav jedan helikopter smo prije dva-tri meseca oborili u rejonu Žepe. Ne bi se desilo u Srebrenici i Žepi to što se desilo da muslimani nisu preduzeli akciju iz Srebrenice i Žepe, koja je bila u direktnoj funkciji njihove najavljene ofanzive za deblokadu i oslobađanje Sarajeva. Oni su na enklavu Sarajevo napali, i to je zaštićena zona, mada nije definisana nikakvim sporazumom dviju strana. I to su napali težišno iz zone isključenja sa planina Igmana i Bjelašnice, sa koje su se povukle snage Vojske Republike Srpske '93. godine i koje su sa povjerenjem predate snagama mira sa namjerom da u njih ne ulaze ni naše ni muslimanske snage, što su muslimani zloupotrijebili. Svjetski mediji, pa i vaša cijenjena kuća je pratila muslimansku ofanzivu u Sarajevu i prema Sarajevu i, koliko znam, niste zauzeli energičan stav niti ste osudili njihove ofanzive iz zone isključenja niti ka zaštićenoj zoni Sarajevo.

Sa punim poštovanjem prema vama, insistira da mu se odgovori na pitanje o Srebrenici i Žepi.

- Jeste, ja sa još većim poštovanjem prema njemu insistiram da on bude strpljiv i da me sasluša i da mu ja kažem, jer ja govorim istinu, i onako kako je bilo, a to su činjenice koje ne može opovrgnuti ni nauka jer ovo što ja govorim i što ću vam reći, sve je snimila kamera. Tako da ćete jednog dana i vi i svijet biti pravilno informisani.

U jeku najvećih i najžešćih bitaka oko Sarajeva, muslimani iz Srebrenice i Žepe su 26. i 27. juna, uoči velikog srpskog praznika Vidovdana, izvršili terorističke ispade, širih razmjera iz Srebrenice i Žepe na našu terirotriju. Upali su u selo Višnjicu...

(pauza intervjua) Kamerman: „Moram da promenim traku".

- ...Neograničenu moć imaju i kao mediji, veliku moć i onda je dobro da što više toga saznaju. Koliko vidim, ovaj gospodin je jako strpljiv, koji snima, vrlo je simpatičan momak..

Mi bismo razgovarali sa vama čitav dan.

- Neću ja imati vremena za čitav dan, ali nadam se da će nekada biti prilike da razgovaramo i u drugim okolnostima i u srećnijim i u mirnijim vremenima. Ako je spremna tehnika, ako dama da komandu, mi možemo produžiti. Stao sam kod sela Višnjice.

KRAJ PAUZE - TRAKA PROMENJENA

- Oni su u selu Višnjica i selu Banja Lučici masakrirali sve što su uhvatili živo i ubili su nam nekoliko vojnika. Na takav njihov napad mi smo odgovorili kontraofanzivom na tom prostoru i maksimalno vodeći računa da ne dođe do civilnih žrtava niti da neko bude povređen od pripadnika Unprofora, i pored toga što je avijacija NATO pakta bez ikakvog razloga dejstvovala protiv nas, čak i po civilnim ciljevima u rejonu i Srebrenice i Žepe.

VIDEO - DEO 3


- Uspješno smo završili tu operaciju prema Srebrenici i Žepi i uz pomoć snaga holandskog bataljona, prisutnih predstavnika međunarodne zajednice u Srebrenici i uz prisustvo snaga Unprofora iz nekoliko zemalja u Žepi, te ličnim angažovanjem, i mojim i generala Smita i generala Nikolaja, omogućili da se sve civilno stanovništvo koje je došlo tamo gde je po sporazumu bilo dogovoreno za Srebrenicu - Potočare, a za Žepu - Ček point broj 2 na Vočanici, bez ičije prisile, a da na njihov zahtev evakuiše tamo gdje oni hoće. I, evakuisali smo ih u rejonu Kladnja. Svi vojno sposobni koji su došli na mjesta gdje su se okupljali, civilno stanovništvo ili koji su predali oružje su evidentirani. Tražili smo odmah preko Međunarodnog crvenog krsta i Unprofora posredovanje da se zamijene za naše civile, koje oni još drže od '92. pre rata, za naš ogroman broj civilnog stanovništva koje su oni pokupili tokom rata sa teritorija koje kontrolišu iz gradova Tuzle, Zenice, Mostara, Zagreba i tako dalje. I za naše vojnike i oficire koje su oni zarobili tokom rata. Oni, nažalost, nisu pozitivno odgovorili na taj naš gest dobre volje i mi očekujemo da će uz pomoć međunarodne zajednice da se izvrši na njih pritisak i da se razmene po principu čovek za čoveka ili po principu svi za sve, već kako se dogovore državne komisije.

Dio muške populacije iz Srebrenice koja je počinila zločine nad srpskim narodom, verovatno iz straha i zbog zločina koje su počinili, a verovatno ubeđeni da će ih povući muslimanske snage iz rejona Tuzle koje su atakovale njima u susret, računajuću verovatno da su dovoljno jaki, da mogu otvoriti put ka Tuzli, danima su se probijali ka Tuzli, Kladnju, a neki i ka Srbiji. Tamo su vođene ogorčene borbe uz obostrano velike gubitke i sa jedne i sa druge strane. Deo njih se je i probio, što je i naglašavala njihova televizija, a i njihov komandant Rasim Delić je rekao da će vrlo brzo postrojiti 28. ili 38, koja beše.... 28. diviziju iz Srebrenice.

Oni su, zamislite, u zaštićenoj zoni formirali čitavu diviziju terorista.

Ja razumem vas kao novinara što se u ime Amerike i američke javnosti interesujete, ali ne mogu da razumem kako to Amerika ne postavlja pitanje, niti američki novinari, kako je moguće da se u zaštićenoj zoni koju međunarodna zajednica svojim snagama štiti i garantuje da neće biti prisustva nikakvih oružanih snaga može formirati fundamentalističko-islamska divizija naoružana oružjem iz Irana. I skoro sam pitao jednog vašeg kolegu Pitera iz CNN šta radi Amerika ako otkrije na svome tlu jednog teroristu? A on mi je odgovorio: „Mi nastojimo da ga uhvatimo".

VIDEO - DEO 4


Na moje pitanje, ako on pruža otpor... Molim da vi odgovorite. Šta ste uradili onome koji je sa puškom, sa onim ćorcima pucao na Bijelu kuću? Da li ste ga priveli sudu? Gospodine, šta je bilo sa tim čovjekom?

On je u zatvoru, i on misli da će da ostane u zatvoru...

- Ne, nije tačno, ubili ste ga pred kamerama na ulici. Vi se interesujete šta je sa divizijom terorista iz Srebrenice, a ja se interesujem šta je sa jednim teroristom koji je napravio suludu akciju da puca u blizini Bele kuće. Vi ste velika zemlja, velika ste televizijska kuća, sluša vas ceo svet, postavljate velika pitanja i molim vas govorite ljudima istinu. Šta biste vi da se u Los Anđelesu ili u nekom malom gradu formirala divizija od desetak, dvanest hiljada naoružanih iz Irana. Bi li došli mene da intervjuišete ili biste bili prisutni u Los Anđelesu?

On se opet interesuje i želi da zna šta se desilo sa ljudima u Srebrenici. Da li su oni poginuli u borbama ili se drže negdje kao zarobljenici iil je nešto drugo?

- Ja mislim da se njih najvevći broj probio na teritoriju koju kontrolišu muslimani, o čemu je, na kraju krajeva, u njihovoj skupštini izvještaj podnio Rasim Delić i najavljuje da će veoma brzo postrojiti Srebreničku diviziju. Jedan mali dio se predao i oni koji su se predali, oni su pod našom kontrolom i prijavljeni su ili će biti prijavljeni Međunarodnom crvenom krstu, a jedan dio je i poginuo. I naših i njihovih. Vi možete pitati pripadnike međunarodnih organizacija koji su bili prisutni u Žepi. Mi smo njihove poginule sahranjivali u njihova muslimanska groblja na tom prostoru. Mi se...

Znači nema masovnih grobnica i nije bilo smaknuća?

- Samo što je poginulo u borbi, to je moralo iz higijenskih razloga da se skloni na odgovarajuća mjesta i da se sahrani dok ne budu razmijenjeni posmrtni ostaci sa drugom stranom.

Znači, prosto je moguće da su to videli avioni. Jesu li to te masovne grobnice?

- Prvo, vaše priče o avonima i vaše priče američke o tome da znate šta je u vasioni, u vazduhu, čovjeku u glavi, i u zemlji, i na zemlji su netačne. I ja ne bih želio da na provokativna pitanja dajem odgovore ni da podgrijavam svjetsku javnost oko nekih minornih pitanja jer u ovome trenutku mnogo ima značajnijih pitanja od Srebrenice i Žepe ili od muslimanskih terorista i njihove sudbine.

Šta je Vaš plan za Goražde i Sarajevo?

- Ja računam da ste vi novinar, da niste oficir. Ako ste novinar, onda postavljate pitanja iz iskustva, a, ako ste oficir, onda iz neznanja. Valjda ne očekujete da moje planove otkrivam pred kamerama CNN. To su sporedna pitanja, možda vjerovatno na putu onome, globalnom. Ja očekujem da postavljate pitanja o miru, o prekidu rata, ali ne bih želio da vam ostanem dužan i na ovakvo pitanje. Goražde je jasno definisano, tamo je krug prečnika tri kilometra, koji je demilitarizovan. Muslimani, nažalost, nisu to poštovali, pa van toga kruga drže još jednu diviziju mudžahedinsku, i oni ne mogu uživati zaštitu međunarodnih mirovnih snaga jer mirovne snage nisu tu da čuvaju naoružane islamsko-fundamentalističke divizije, već da čuvaju mir. I oni koji su garantovali bezbednost sa nivoa Saveta bezbednosti i UN, oni moraju obezbediti da se te snage razoružaju i da tamo zavlada mir i za srpski i za muslimanski narod. I da se omogući normalna komunikacija, korišćenje komunikacije dolinom rijeke Drine, jer ona je od strategijskog značaja za srpski narod. A slično je i sa Sarajevom i ja mislim i jedno i drugo, kao i brojna druga pitanja na ovom prostoru, trebaju se rješavati za pregovaračkim stolom, političkim i diplomatskim sredstvima, razumnim glavama i glavama koje znaju šta hoće i šta je logično da se napravi, šta je pravedno, jednakim pristupom na osnovu međunarodnog prava i relevantnih povelja UN, a ne da se rješavaju oružjem i njegovim gomilanjem na ovim prostorima. Možda vi u Americi mislite da je gomilanje oružja ovdje ili trenaža vaših momaka u bombarderima F-16 i F-18 velika bezbijednost Amerike jer je to daleko preko jedne i druge bare. Ali ja sam više sklon vjerovanju da je oružje tako strašan proizvod ljudskoga uma, a da je rat takva strašna pojava u čovječanstvu kroz vijekove od njegovog postojanja. Kada bi se ja pitao, i jednu i drugu riječ bih zabranio da se upotrebljava na jezicima svih naroda sveta, a ne bi se složio da se oružje proizvodi i kao dječje igračke od plastike. Možda će vam ovo biti čudno, ali se pridružujem onim generalima iz prošlosti i sadašnjosti koji su, nažalost, to razumjeli na svojoj koži kao i ja, da niko više ne želi mir od vojnika i generala. Ovo vam ja ne govorim zbog toga što ja na nama isprobano oružje visoke tehnologije iz velikog broja zemalja sveta, i ne iz straha. Ja sam već petu godinu u ratu i, sportskim žargonom rečeno, u vrlo dobroj sam kondiciji za vođenje rata. Mi nemamo drugog izlaza nego da branimo svoj narod. Ali bi moja poruka bila da celo čovječanstvo, ako nije izvuklo pouku iz tragedije Vijetnama, Bliskog Istoka, rata u Zalivu, rata u Čečeniji, da izvuče pouku iz ovog strašnog, građanskog, vjerskog, regionalnog rata, u koji su umiješale prste čak i velike neke sile i da se rat prekine. Da se sjedne za pregovorački sto i mirnim putem razriješe sporna pitanja.

Razgovarajmo o miru. Kada se ovaj rat može završiti?

- Ja nisam vračara, i ne bavim se prognozama, i ne bih mogao određivati vremenske termine. Ovo bi pitanje trebalo postaviti u Savjetu bezbjednosti UN i u velikim svjetskim centrima moći, odakle je, nažalost, iz njih pojedinih, i produkovan ovaj rat i njime se upravlja. On se dozira sa većim i manjim intenzitetom i usložava se. Po meni je moguće vrlo brzo rešenje i zaustavljanje rata pod uslovom da se međunarodna zajednica na bazi nauke i dostignute svijesti i pameti čovječanstva, pošteno i neutralno stavi prema svim sukobljenim stranama na ovom prostoru. Da prizna i srpskom narodu, koji je vijekovima državotvoran na ovim prostorima, ono što mu je oduzela nerazumnim odlukama i rezolucijama. Oduzeli su nam državu, koju smo hiljadama godina imali, a dali je nekima koji je u istoriji nikada nisu imali. Recimo Slovencima, Hrvatima ili sad ovo što ima pojedinih snaga iz Amerike koje žele da naprave islamsku zemlju na Balkanu preko Alije Izetbegovića. Ja ne mogu ni kao čovjek ni kao general da poverujem da bi se Amerika odlučila da stvara mali Iran u Evropi.

VIDEO - DEO 5


- I da opere svoje lice sramote kojim nam je uvela blokadu, ne jednostruku, već dvostruku. I pored zvanično proklamovanog embarga na uvoz oružja na ove prostore, Hrvati i muslimani su se naoružali avionima, helikopterima, tenkovima, brodovima i municije imaju više nego brze snage, ove, za intervenciju. Možda su im i neke od njih pritekle u pomoć sada, jer do unazad dvadeset dana nisu imali ništa. A mi, zamislite, ne možemo da dobijemo gorivo da prevezemo trista hiljada beskućnika iz Republike Srpske Krajine do neke sigurnije poljane u Srbiji iil Republici Srpskoj. Ili ne možemo da dobijemo lijekove za stare i iznemogle ili mlijeko u prahu za one bebe koje umiru po putu. S kojim pravom... Ja bih, recimo, da sam novinar kao vi, oprostite na sugestivnom pitanju, ali nisam ubeđen da vi to smijete pitati. Ja bih pitao sa kojim pravom je uvedena blokada srpskom narodu. I da li je to pravno ispravno, da srpski narod koji vijekovima ima državu, sada nema priznatu državu od strane međunarodne zajednice. Skoro sam gledao malo CNN, pa sam vidio da prikazujete život nekih plemena iz Amazona ili iz one Kalahari pustinje, one Pigmeje, koji još plemenskim životom žive, a o nama Srbima se pričaju idiotske gluposti o nekakvim masovnim silovanjima, o nekakvim satanizacijama koje nemaju nikakve veze sa istinom. Dozvolite mi da vas obavijestim da su to i snimali vaši mediji, nađite te arhivske snimke iz '93. godine, za vrijeme rata između muslimana i Hrvata, mi smo omogućili Hrvatima da logisticiraju i svoje stanovništvo i svoje snage preko naše teritorije. Prihvatili smo njihove žene, djecu, pa čak vojnike i oficire i sa oružjem ih prebacili iz rejona Žepča i Usore na teritoriju Herceg-Bosne. Njih oko trideset hiljada. Samo u jednom danu smo im prebacili 904 naoružana vojnika i oficira.

Obzirom da želite mir, kako se osećate da ste etiketirani kao ratni zločinac?

- Sad ću odgovoriti i na to pitanje. Očekujem takvo pitanje jer vi svi koji dolazite iz zapadnih kuća imate kliše u glavi i postavljate stalno ista pitanja.

Vi ste vojnik, vama verujem.

- Ja ću vama da odgovorim. Dozvolite da nastavim. Vrlo intelektualno, inteligentno mi delujete. I vi, kao i neke kolege i koleginice vaše koje su mi postavile takvo pitanje. Ali vjerovatno ste uramljeni kao neka slika na zidu odgovarajućim političkim dimenzijama. Ili nekim uredničkim željama.

Dok su vodili borbe oko Vareša, primili smo 25 hiljada njihovih žena i dece, omogućili smo Hrvatima da svoje oružane formacije iz rejona Kiseljaka i Viteza prebace u pomoć svome narodu u Vareš. Omogućili smo im da njihovi vojnici i oficiri nakon poraza od muslimana kod Vareša napuste tu teritoriju i odu bezbijedno sa oružjem u rejon Stoca, gdje smo ih predali njima iako su neke zločine činili prema našem narodu. U rejonu Bugojna i na planini Komar primili smo više od deset hiljada njihovih vojnika i stanovnika, koje smo preko Kupresa predali u Livno, da bi Hrvatska napala na taj isti Kupres samo nekoliko mjeseci kasnije. Kao i na Grahovo, i Glamoč, i Republiku Srpsku Krajinu, preko koje smo im isporučili njihove ljude. Sledeće. U toku '93. godine, u periodu borbi oko Srebrenice i Žepe jedina smo vojska na svijetu koja je tako postupila, omogućili smo da muslimani pomoću helikoptera Unprofora evakuišu u jednom danu 495 ranjenih svojih vojnika i oficira, iz Srebrenice i 202 iz Žepe. Taj broj se uvećao jer je evakuacija trajala nekoliko dana. A iz Goražda '94. godine, aprila mjeseca, negdje oko 753 njihova oficira i vojnika ranjenika su evakuisani helikopterima UN, iako nas je kod Goražda bombardovala avijacija NATO pakta, koja je pobila naše medicinsko osoblje u jednom selu. Iz Gacka su taj ljekar i medicinske sestre. Možete to otići negdje i da snimite, da potvrdite da ovo što govorim da je istina. I, idem na vaše pitanje.

Djelimično sam pratio tu harangu protiv mene preko Haškog suda. Ja sam čovjek koji svim svojim bićem, kao i moji preci, pripadam svom narodu. Nisam, kao ni moj narod, počeo prvi rat i nikome taj naš narod i njegovo rukovodstvo, pa ni ja kao general, još nismo objavili rat. Taj je rat objavljen nama i počeli su ga protiv nas, nažalost, oni koji su 1914. i 1941. sa stranim trupama Austro-Ugarske monarhije i Hitlerovim fašističkim hordama krenuli u klanje i bacanje u jame srpskoga naroda. Ja svim svojim bićem i svim svojim umijećem branim svoj narod od istrjebljenja jer su ga napale hrvatsko-muslimansko oružane formacije mimo volje, siguran sam, velikog dijela hrvatskog i muslimanskog stanovništva, a po nalogu svjetskih centara moći koji žele da Balkan i Evropu germanizuju ili islamizuju.

I nikakve sudove, sem suda mog naroda, niti priznajem niti mi treba odbrana jer to su idiotske floskule, nastale iz onih centara koji su produkovali laži preko kojekakvih pablikriješena i sličnih organizacija, koje su na ovom prostoru napravile takav haos da međunarodna zajednica ne zna, ili ne vidi, ili neće da vidi izlaz iz ovoga svega. I sljedeće, dozvolite da vam kažem ovako, pošto ste vi velika kuća. Za mene nije bitno koliko ću živjeti, već mi je bitno šta ću za svoga života uraditi za moj narod i koliko ću doprinijeti da se on u ovom teškom stradanju spasi od svih onih koji su na njega krenuli i onih koji podržavaju naše neprijatelje i imaju veliku moć. Ja sam to rekao generalu Smitu i generalu Žanvijaru i nekim generalima koji su pretili nekakvim bombardovanjem, a jedan je iz vaše zemlje. Mi smo na svojoj zemlji, otvoreni smo za mir i saradnju sa svim narodima i zemljama svijeta. Ni srpski narod, niti ja lično, niti imamo rasnih, niti vjerskih, niti bilo kakvih drugih predrasuda. I mogu moćnici donijeti odluku da nas unište, ali to neće uspjeti, jer naša ljubav prema rodnoj grudi i želja za životom su jače od sveg oružja kojim raspolaže planeta. Opstaćemo jer i ovo stradanje srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine dalo nam je snagu.

VIDEO - DEO 6


- Još veću nego onu koju smo dobili stradanjem na Kosovu ili katastrofom 1915. godine, kada je Srpska vojska morala napustiti domove i povuče se u prijateljsku Grčku, gde se je reorganizovala i, zajedno sa saveznicima, oslobodila svoju grudu. I, kad budete vidjeli ijednog srpskog vojnika ili oficira u Americi ili nekoj drugoj zemlji svijeta koji je po mom naređenju došao da tamo diže pobune i ruši sisteme, budite sigurni da ću onda dobrovoljno doći u Hag. I dozvolite mi da vam odgovorim na pitanje koje mi je slično postavio Vaš kolega Piter. On me pitao još za silovanje u Žepi. Ja se izvinjavam dami, ona je prisutna ovde. Na njegovo pitanje sam ga zamolio da mu odgovorim na licu mesta. Odveo sam ga u jedan autobus gdje je bilo i muškaraca, a pretežno su bile žene i deca. On je sa njima razgovarao bez mog prisustva, a, kada je izašao, onda sam ga zamolio da odgovori sam na svoje pitanje o silovanju. I pitao sam ga da li bi on silovao neku od viđenih dama u autobusu. Njegov odgovor je bio: „Gospodine generale, svaki koji vam postavi takvo idiotsko pitanje, on je nerazuman i lud čovek. Sve ovo što sam video, divim vam se i kao čovjeku i kao generalu". Ne vjerujem da je bio licemjeran. Mislim da je iskreno govorio. Iz iste ste kuće, pa razgovarajte. A vjerujem da ste i vi kao ugledan novinar došli sa jednom slikom koja je mnogo drugačija od one kakvu ćete ponijeti nakon ovog našeg razgovora. I na kraju krajeva ja vas pitam: da ste vi general Mladić, da vam je toliko naroda napadnuto i ugroženo, da su vam narodu i njegovoj djeci odsijecali glave mudžahedini iz Irana i nekih arapskih zemalja, iz Turske, kao što je bio slučaj na Vlašiću '93, da su vam djecu ubijali drogirani mafijaši i kriminalci iz nekih zapadnih zemalja, da li bi ste vi sjedili skrštenih ruku ili bi branili svoj narod? I, da su vas tukli avioni NATO pakta, da li biste im mahali? I, gospodine, vi ste preko moćnih medija cio svijet ubijedili da su Srbi divljaci zato što je pao jedan vaš avion na srpsku teritoriju. Tog pilota je primio i uvaženi predsjednik Klinton. Proglasili ste ga herojem. Sa kakvim pravom je on bio na našoj zemlji, i iznad nje, i u vazdušnom prostoru srpske države. Čime smo to mi ugrozili Ameriku? Njen suverenitet, integritet ili umanjili njen udio kao velike sile.

Da imate vojnika pod svojom komandom, i znate da je on ubio, da je silovao, kako bi ste reagovali?

- Svaki vojnik koji se ponašao suprotno pozitivnim zakonskim propisima zasnovanim na međunarodnom pravu i Zakonom o vojsci Republike Srpske, po bilo kom osnovu da se ogriješio o etiku vojničkog poziva i zadatak koji je dobijen, izveden je pred pravosudne organe u Republici Srpskoj.

I dozvolite da vam ispričam u tom tužnom scenariju kod Potočara kod Srebrenice jednu epizodu koju je kamera snimila. Možda ću to jednog dana ustupiti CNN-u. Razgovarao sam sa tom djecom i ženama, koji su nevini, i predstavio sam im se ko sam. Pomogli smo koliko možemo i rekao sam kojim redom će biti evakuisani. Jedna dama oko tridesetak godina je u toj svoj muci rekla: „Generale Mladiću, vi ste zgodni i na televiziji, a ovako što ste zgodan čovjek, to je da ne vjeruješ". Mada ja ne spadam u zgodne ljude, nisam zgodan kao vi, recimo. Vi ste izraženi u ovim američkim crtama, Amerikanci su ovako širokih ramena, dobro istreniranog osmeha. Ja sam rekao, gospođo, nemojte molim vas da mi dijelite komplimente, ionako me optužuju da sam silovao, kako će to da se shvati u svetu. A ona, onako u onoj šali kaže: „Ne treba vi da silujete, samo vi recite". Mislim, takve neke gluposti koje su se pričale za vodeće ljude u Republici Srpskoj, to ja ne mogu da shvatim, kako ne puknu televizori od sramote kakve laži šire. Gospodine, mi smo svi visoki intelektualci. Nema ni jedne vojne škole koju ja nisam završio. Ja sam cio život radio sa ljudima i, za vašu informaciju, sa potpuno normalnim ljudima, koji su lekarski pregledani dva do tri puta godišnje. Bilo da je regrut kada dolazi u vojsku, bilo da je podoficir ili oficir koji je imao redovno dva puta godišnje sistematski lekarski pregled. I u mojoj porodici, i u mom školovanju i u mom životu, samo sam učen da govorim istinu i da se borim za istinu. A da nije bilo ovog rata, ne bih vjerovao šta se može vidjeti, i desiti, i naći u ljudskoj koži.

I dozvolite da sada malo i ja vas novinare makar i sa CNN provociram. Pa vi ste svet obmanuli, svi koji ste objavili odluku Savjeta bezbjednosti da se jedno selo Žepa od desetak kuća proglasi gradom, niti je bilo niti će ikad biti grad. Rat u Srajevu je počeo napadom muslimanskih terorista na srpske svatove i zahuktao se napadom muslimanskih terorista na kolonu bivše JNA u ulici Dobrovoljačkoj, gdje su muslimanski teroristi u prisustvu generala Mekenzija čak i sa vozila Unprofora pucali u goloruke stanovnike i vojnike. I muslimani su činili sve, a činiće i dalje, da raznoraznim diverzantskim terorističkim akcijama ili ofanzivama uvuku međunarodnu zajednicu, u prvom redu NATO pakt, da ratuju na njihovoj strani, za njihove ciljeve. Tako su napravili i katastrofu u onom redu za hljeb, gdje su pobili najviše Srba, a i dio svog stanovništva da bi prikazali da je to rezultat srpskog artiljerijskog ili minobacačkog dejstva. Ili ono na Markalama. I zločin nisu počinili samo oni koji su te monstruozne akcije zamislili i izveli već i oni koji su te monstruozne akcije pokrili medijima i obmanuli, slagali svijet. I dozvolite malo da se branim od tih vaših blagih napada.

VIDEO - DEO 7


- Otkud vam pravo kao čovjeku i novinaru, pretpostavljam da ste human čovjek jer ste novinar, da se toliko interesujete za enklavu, bilo koju, bilo da je to Žepa ili Sarajevo, a ne postavljate ni jedno pitanje kako je srpskom narodu u dvostrukoj enklavi koja mu je nametnuta voljom svjetskih moćnika, pa i vaše zemlje, da ne možemo da uvezemo kiseonik za starce kojima to treba? I dozvolite da mi odgovorite na pitanje. Jeste li vi srećan ili nesrećan čovjek što se tako monstruozno primjenjuju sankcije na srpski narod i u Republici Srpskoj i u Srbiji? I, molim vas, egzodus ovaj i ova kolona duga 600 kilometara izbjeglica je posljedica tih monstrouznih odluka o sankcijama nad srpskim narodom i njihovoj satanizaciji. Iz svjetskih centara moći se čini sve da se što više zamuti voda ovdje da bi se realizilovali prljavi ciljevi dominacije nad Balkanom. Balkan treba ostaviti na miru balkanskim narodima i pomoći im da nađu izlaz iz ove golgote.

Poslednje pitanje. Kao iskusan čovek, kao vojnik i kao humano ljudsko biće, da li ima ikakav osećaj kada bi se ovaj rat mogao završiti, pošto je juče profesor Koljević rekao da bi to moglo da bude već za mesec-dva?

- Profesor Koljević je politička ličnost i on vjerovatno ima više informacija. Ima kontakte sa političkim faktorima u svijetu.

Da li je moguće da se završi sledećeg meseca?

- Jeste vi oženjen čovjek?

Da jesam, dvoje dece.

- Jeste se vi ikad posvađali sa svojom ženom u životu, u braku?

Nisam.

- Ne vjerujem vam. Ja jesam sa mojom. I nekad je ljutnja trajala... Dok smo bili mlađi, ljutnja je trajala kraće, sad duže. Velika je hrabrost početi rat, još je veća hrabrost prekinuti rat. Ja sam ubijeđen da srpski narod želi mir i ubijeđen sam da to žele i muslimanski i hrvatski narod. I ubijeđen sam da je, uz pomoć međunarodne zajednice i uz pomoć velikih sila, moguće i neophodno je, prekinuti rat, prinuditi Hrvatsku da povuče svoje oružane snage sa prostora bivše Bosne i Hercegovine. Jer da ih nije ona tu imala, nikada rata ovamo ne bi imalo. Sjesti za pregovarački sto i sporna pitanja riješiti u kraćem ili dužem periodu na jednakim osnovama jer mi nemamo protiv da muslimani imaju svoju državu, da Hrvati imaju svoju državu. Samo smo protiv da tu državu prave i na milimetru srpske zemlje.

Je li to moguće dok su Hrvati u Krajini?

- Oni bi trebali da se povuku iz Republike Srpske Krajine i da snage mira preuzmu i izvrše svoju funkciju i uspostave tamo stanje prije agresije Hrvatske. Nema Srbina, a ne bi trebalo biti ni čovjeka u međunarodnoj zajednici koji bi trebalo da verifikuje okupaciju hrvatsku bilo kog dijela Republike Srpske Krajine.

Znači li to da nema mira dok se Hrvati ne povuku iz Krajine?

- Da vam kažem. Ja bih odgovor na to pitanje prepustio onima koji su Hrvatskoj dali zeleno svjetlo da izvrši agresiju na Republiku Srpsku Krajinu, a vama bih rekao da smo petstotina, a na nekim prostorima šeststotina godina vodili rat protiv Turske imperije dok nismo oslobodili svoja vijekovna ognjišta i grobove svojih predaka. Decenijama smo vodili rat protiv Austro-Ugarske monarhije da to isto učinimo i pola decenije smo vodili rat protiv fašističke Nemačke da to učinimo. Za naše svetinje i našu zemlju mnogo su bili bolji naši preci nego što smo to mi, i naša zemlja je za naš svetinja. Mi nismo otišli na Aljasku, na Grenland, na Malvine ili Foklande, niti u Vijetnam. Mi smo svoj na svojoj zemlji i opstaćemo. I što prije mir nastupi, biće bolje za sve sukobljene strane, a i za njihove sponzore jer bumerang se uvijek vraća. Treba utihnuti ratne vetrove...

Vi uzmite biografske podatke generala Mladića, nemojte ih uzimati od mene. Svi generali koji su bili u misiji na komandnim dužnostima u bivšoj Bosni i Hercegovini ili u komandi za bivšu Jugoslaviju. Među njima sam upoznao mnogo čestitih i divnih ljudi, koji su godina mojih. I meni je ovo prvi rat, a neki od mojih kolega, neću da ih pominjem, iza sebe imaju dvanaest ili više zemalja ili ratova, i nikad nisu ratovali na svojoj zemlji jer im je niko nikad nije napao, a meni viziraju put za Hag. Ni CNN nema pitanja koliko ja imam odgovora.

(Kraj intervjua)


- Auu, da vam ne uzmem mikrofon. Ovo bi bila humanitarna pomoć .

Ja bih zamolio svog saradnika da vam omogući da vi odete u Srebrenicu da vidite, pošto ste na delekom putu, ali da to ide preko presa Republike Srpske. Pozdravite Ameriku.

Možemo li u Srebrenicu?

- Nemam ništa protiv, ja nemam nikakvih zabrana da vi tamo odete.

Simpatična ova djevojka. Ja bih volio da imam ovakvog nekog šefa. Ja mislim da će ovo njemu biti kompliment. Hvala lijepo.


Vostok
( 73 ocena )

Dodaj novi komentar

Opciono: Prijavite se ispod.

Pokazano 15 komentara

 • милица 6 дана ago
  и остаје питање како добрим победити зло које не преза ни од чега? како када онај ко је у истини и ко је добар страда? његова судбина је и наша судбина..
 • За време балканских ратова(ако ме памћење не вара) Бугари су упадали у Србију и иживљавали се над српским становништвом које је масовно уништавано на најзверскије могуће начине. Четнички војвода Вук Танкосић позвао је своје команданте, објаснио им ситуацију и рекао следеће: "Ми нисмо животиње али ћемо бугарима да покажемо да животиње можемо да будемо". Издао је наредбу за напад на Бугарску у појасу широком 20 километера и наредба је гласила да у том појасу после проласка његових четника ништа не може и ништа не сме да остане живо. наредба је извршена и Танкосићеви четници су у том појасу убијали све нашта су наишли и тако су стигли који километар пред Софију када је Бугарска потписала сеператни мир јер су знали да ће срби уништити Софију и побити све живо што затекну у њој. Тако треба са злом. Исто онако како су и наши преци. Зло уништавати свуда и на сваком кораку. Немилосрдно.
 • Иако сам против метода "спаљене земље", изгледа да само нама то раде, а ми се чинимо "витезовима" наспрам других. Наравно, увек има крвожедних, али је ретко кад одмазда била без узрока. Видео сам одмазде на КиМ, али су, према ратном правилу, биле оправдане. Нерадо се сећам, али морам. Пљачка и уцене су друго, за то бих стрељао на лицу места.

  Зашао бих ја, господине, само на околне, наше, српске територије и без спаљивања протерао испред себе башибозук. Онда учврстио позиције и чекао да протече историја. Тако раде сви.

  Не морамо бити гори или исти као ти демони. Мада, ово заслужује тему за себе.

  Поздрав!
 • Војвода Вук је лепо рекао да нисмо животиње али да ћемо бугарима да покажемо да животиње можемо да будемо. У задњих 100 година у погромима, ратовима и отвореном геноциду над србима уништено је према проценама немачких војних стручњака око четири милиона срба. Нико али апсолутно нико, никада за те злочине, погроме и геноцид није одговорао пред судом и за исте био кажњен. Мени се чини да су срби некако припитомљени, ево и врх СПЦ све више личи на неку будистичку експозитуру него на православну цркву која је не једанпут у својој историји имала владике који су знали и оружјем на непритеља. Видели сте на Космету сигурно примере одмазде али спаљену земљу нисте. Бар не у онаквом обиму у каквом је она требала и морала да буде. И не само када је Космет у питању. Да не говоримо само о уништавању српског народа већ и о отимању територије, рудних и свакаквих других вредности. Срби су постали мекани, лењи и заглупљени. Крајње нам је време да се дозовемо памети и да онога ко нам је пријатељ дочекамо на коленима са хлебом и сољу а да оне који би да нас униште да нас нема, покажемо на делу да ће они бити уништени. Србе спремају за нову кланицу. Док се читав свет наоружава до зуба наши министри одбране уништавају ПВО системе и растурају систем безбедности на саставне и раставне. Наши преци су опстали и успели да се одрже на овим нашим просторима само зато што су били опаснији и јачи од оних који су ударали на њих. И нису се либили да непријатељу покажу где му је место. Данашњи срби више личе на неку будистичку секту него на своје сопствене претке.
 • Свака част на коментару! Копирам га у своју архиву.

  Свако добро!
 • И мени се све то око војводе Вука допада и тако то...
  Међутим! "...Дроп д какс енд граб д сакс!..." што би рекли наши пријатељи "бомбардераши!.
  Прво се дигните и саперите жута говна заједно са педерима са београдских улица, а онда ћемо и ми са ове стране да ускочимо! Овај пут не би требало да остане ниједног "лојалног" шиптара са ове стране Проклетија!
  Тако нам Бог помогао! Ако сви заједно подвијемо реп и покријемо се ушима, признамо и нашим владикама да је "реалност" - реалност, нека нас и не буде!!! И не треба!
 • Milice, cim pominjes dobro i zlo znaci da verujes, kao i ja, u Boziji sud a koji , i pored sve vere, obicno nismo u stanju unapred da razumemo. U protivnom mi bismo sada ovde baratali terminima poput interesi, realnost na terenu, globalne gluposti itd. Toliko dugacak interviju a ni jednog sumnjivog pasusa moze dati samo cista dusa kao sto je Mladic. A dobro je uvek pobedjivalo zlo jedino sto nama nije jasno zbog cega tolike zrtve zarad istine i pravde. Nema nam nazad pa kako nam bude.
 • Јован Дучић: „ВРБАС“ (1942)

  Носи, српска реко, крв наших синова,
  јер крваве реке свуд су наше међе;
  Мачеви убијца сви су истог кова -
  Сад носи унуке куд носаше пређе.

  Прими крв нејачи у светле ти пене,
  Сто пута је за те и пре умирале:
  Да је не полочу погане хијене,
  Да не метну у њу отрова и кала.

  Наше су победе и заставе наше
  Твој велики завет гордости и беса -
  Једине у теби што се огледаше,
  И једине овде дигле до небеса.

  Беше тада славна а сад си и света,
  Певај сва крвава кроз њиве и луге.
  Наша звезда славе сад и даље цвета:
  Пре свачији сужњи нег ичије слуге.

  Носи мора крви да их не покраду,
  Носи реко српска, крв невиних жртви:
  Радосне победе хероји нам даду,
  Али страшну правду извојују мртви.

  -----------------

  Жив био, Генерале, Команданте, Легендо!
  Твоја вјечно захвална РЕПУБЛИКА СРПСКА и српски народ.
  "ПРЕ СВАЧИЈИ СУЖЊИ, НЕГ ИЧИЈЕ СЛУГЕ!"

  Attached files

 • Ovaj intervju bi trebalo da procita svaki Srbin!
 • slava GENERALU MLADICU ,poput komita ,STEPE STEPANOVICA,MISICA,DRAZE MIHAILOVICA,i da ne nabrajam nebeske vojskovodje neka je srbiji na cast sto smo ih imali i sto ce mo ih imati.ZIVELA NAM SRBIJA.
 • Zjeftic1 5 дана ago
  I prije ovog teksta, a i sada, mogu sam da citiram Kneza Lazara sto reče pred boj na Kosovu: "Bota i zuit...ne imao od srca poroda,
  ni muškoga ni devojačkoga!
  Od ruke mu ništa ne rodilo,
  rujno vino ni pšenica bela!
  Rđom kapo dok mu je kolena!"

  Dace Bog!!!
 • Pravili smo države za druge,vreme je i za našu.
  Ima li te Srbijo?
  http://www.youtube.com/watch?v...

  Attached files

 • NISAM JA DOŠAO KOD VAS DA RATUJEM!
 • Mislim da je vlasnik portala vostok ovaj čovek http://www.youtube.com/watch?v...

  http://www.cityofnis.rs/index....

  Attached files

 • Ova vest nije nigde još objavljena.To je dokaz koliko Srbi vladaju Srbijom.Hvala ti.

Reactions

 • SlavkoPavlovic 4 дана ago
  NEOBJAVLJENI INTERVJU CNN SA GENERALOM MLADIĆEM: NISAM JA DOŠAO KOD VAS DA RATUJEM: http://t.co/6ReVkwn
 • TheTruthSerbia 5 дана ago
  http://t.co/fHSh4OF... http://t.co/TMc2GRi
 • Aleksandarmihaj 6 дана ago
  RT @srbijadanas: NEOBJAVLJENI INTERVJU CNN SA GENERALOM MLADIĆEM: NISAM JA DOŠAO KOD VAS DA RATUJEM #Srbija #RepublikaSrpska - http://t.co/8YMn5Tr
 • srbijadanas 6 дана ago
  NEOBJAVLJENI INTERVJU CNN SA GENERALOM MLADIĆEM: NISAM JA DOŠAO KOD VAS DA RATUJEM #Srbija #RepublikaSrpska - http://t.co/8YMn5Tr
Povratni URL
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Poslednje ažurirano ( utorak, 30 avgust 2011 12:57 )

Нема коментара:

Постави коментар